Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju przynosi wynalazki, których nie można przypisać do jednego kraju. Unia Europejska wspiera taką aktywność. Niestety ani rozporządzenie (EU) 1290/2013 ani inne europejskie akty prawne nie zachęcają krajów członkowskich do harmonizacji regulacji zw. z ubieganiem się i ustanawianiem ochrony własności intelektualnej wielonarodowych wynalazków. Aby zlikwidować ograniczenia związane z niepewnością co do przepisów, ALLEA przedkłada stanowisko, które analizuje obecny stan prawny i formułuje zarazem zalecenia, które powinny zlikwidować lub przynajmniej ograniczyć obserwowaną niepewność w temacie.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem stanowiska (pdf dostępny po kliknięciu linku):
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/02/ALLEA_The_Ownership_and_Protection_of_Multinational_Inventions.pdf

Pełna wersja stanowiska dostępna na stronie ALLEA:
http://www.allea.org/allea-statement-released-ownership-protection-multinational-inventions/

 

nbt1

Uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych od dawna stanowi kwestię sporną w Unii Europejskiej. Obecnie grupa specjalistów ds. biotechnologii i ekspertów prawnych proponuje mechanizm, który pozwoli wyeliminować polityczne aspekty tego procesu. Propozycja ta sformułowana została na łamach ostatniego numeru Nature Biotechnology (D. Eriksson, E. de Andrade, B. Bohanec, S. Chatzopolou, R. Defez, N. L. Eriksson, P. van der Meer, B. van der Meulen, A. Ritala, L. Sági, J. Schiemann, T. Twardowski & T. Vaněk. 2018. Why the European Union needs a national GMO opt-in mechanism. Nat. Biotech. Vol. 36(1) pp 18 - 19. doi:10.1038/nbt.4051)

Logo B SFABL Verti 1 Screen RGBlogo bio male

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i firma Bayer przyznała po raz pierwszy nagrodę AgroBioTop.
Laureatką została dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Zakładu Wirusologii i Bakteriologii Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu za dokonania z zakresu biotechnologii, które przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa. 

GRATULUJEMY!

FPWS    logo bio male

Z przyjemnością informujemy, iż w 2017 roku w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego przyznano nagrodę Paniom Halinie Fedak i Małgorzacie Palusińskiej z Laboratorium Szymona Świeżewskiego w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Nagrodę przyznano za pracę pt. "Control of seed dormancy in Arabidopsis by a cis-acting noncoding antisense transcript" opublikowaną w Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 29;113(48):E7846-E7855 (IF=10,414), w której obie panie są równorzędnymi, pierwszymi autorkami.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Jednocześnie informujemy że sama nominacja do w/w nagrody jest już dużym wyróżnieniem - zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych. 

 

Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował ekspertyzę „Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej”, którą w załączeniu przedkladamy (dokument pdf - proszę kliknąć link).
Raport ten wychodzi naprzeciw potrzebie wypełnienia luki informacyjnej i ustawodawczej w zakresie nowych odkryć inżynierii genetycznej i komórkowej. Zespół  ekspertów Komitetu Biotechnologii przedstawia  zagadnienia nowoczesnej biotechnologii w szerokim  kontekście współczesnej biogospodarki w obiegu zamkniętym. W opracowaniu przedstawiony jest  zarówno stan obecny, jak również  proponowane są rozwiązania w ntekście rozwoju  innowacyjnej gospodarki naszego kraju.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do korzystania i dystrybucji opracowania ze wskazaniem źródła.
Nieco wcześniej - w kwietniu 2017 - powstała nota wyjaśniająca "New techniques in Agricultural Biotechnology", która nieco szerzej omawia techniczne aspekty nowych technologii w biotechnologii rolniczej, tzw. zielonej biotechnologii, zwracając szczególnie uwagę na nieaktualne definicje i nieprecyzyjne rozwiązania w obowiązującym w Unii Europejskiej prawie. Nota ta została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez niezależnych ekspertów działających w High Level Group of Scientific Advisors. Nota jest dostępna na stronach KE - kliknij tutaj.
 
ekspertyza      nbt
 

Podkategorie