Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju przynosi wynalazki, których nie można przypisać do jednego kraju. Unia Europejska wspiera taką aktywność. Niestety ani rozporządzenie (EU) 1290/2013 ani inne europejskie akty prawne nie zachęcają krajów członkowskich do harmonizacji regulacji zw. z ubieganiem się i ustanawianiem ochrony własności intelektualnej wielonarodowych wynalazków. Aby zlikwidować ograniczenia związane z niepewnością co do przepisów, ALLEA przedkłada stanowisko, które analizuje obecny stan prawny i formułuje zarazem zalecenia, które powinny zlikwidować lub przynajmniej ograniczyć obserwowaną niepewność w temacie.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem stanowiska (pdf dostępny po kliknięciu linku):
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/02/ALLEA_The_Ownership_and_Protection_of_Multinational_Inventions.pdf

Pełna wersja stanowiska dostępna na stronie ALLEA:
http://www.allea.org/allea-statement-released-ownership-protection-multinational-inventions/