eurobiotech

Wielkim sukcesem zakończył się EUROBIOTECH 2017 (6th Central European Congress of Life Sciences). Sztandarowa impreza biotechnologów z Europy Centralnej odbyła się 11 – 14 września 2017 w Krakowie. Dopisali goście największego, światowego formatu, w tym nobliści, a młodzi naukowcy zdobyli nagrody. Poniżej sprawozdanie, a w załączeniu graficzne podsumowanie. Klikając tutaj obejrzysz relację video na PlatonTV. Zapraszamy ponownie za 2 lata!

okruszek1

Bez tytułu  logo bio male

Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w konkursie o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
Nabór prac opublikowanych w 2016 r. trwa do 31 sierpnia 2017.
Regulamin nagrody oraz sposób składania zgłoszeń dostępny jest na stronach internetowych Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego www.fpws.pl oraz Komitetu Biotechnologii PAN www.kbiotech.pan.pl.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prezes Zarządu FPWS

Logo B SFABL Verti 1 Screen RGBlogo bio maleWYNIKI 2017

 

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informuję, że Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk jest dysponentem  nagrody firmy Bayer  pn. AgroBioTop.
Nagroda służy wyróżnianiu aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Szczegóły zawarte są w załączonym regulaminie. Pozyskanie tej nagrody było możliwe dzięki współpracy z Panem Profesorem Maciejem Żyliczem, prezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk - serdecznie dziękujemy! Po raz pierwszy przyznajemy tę nagrodę już w roku, 2017! 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem nagrody (kliknij) i zgłaszania kandydatur.
Łączę wyrazy szacunku
Profesor Tomasz Twardowski
przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN

Podkategorie