Zdaniem znanego blogera, Wojciecha Zalewskiego, który niezwykle rzeczowo i obiektywnie pisze o wielu aspektach biotechnologii rolniczej, miniony rok (2015) był przełomowy dla losów organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce, Europie i na świecie. I to nie tylko z uwagi na 20-lecie upraw GMO. Zapraszamy do lektury wpisu podsumowującego rok 2015, a także całego jego bloga GMObiektywnie.

Tomasz Twardowski 10.07.2016

Sprawozdanie ECB2016

European Congress Biotechnology European Federation of Biotechnology 3-6.-07.2016, Kraków

European Congress Biotechnology odbył się 3-6.07.2016, w Krakowie [ECB2016]. Kongres był zorganizowany przez European Federation of Biotechnology oraz Komitet Biotechnologii PAN, natomiast technicznymi realizatorami ECB2016 były Targi w Krakowie [TwK] oraz londyńska firma TFI. W  ECB2016 uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób, natomiast  naukowców zarejestrowanych było ponad 860. Uczestnicy  reprezentowali 63 kraje ze wszystkich  kontynentów. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Polska [220 uczestników], następnie Niemcy [56], Brytyjczycy [55]. W  trakcie Kongresu przedstawiono 2 wykłady otwarcia i  jeden zamknięcia, 20 wykładów plenarnych oraz ponad 200 krótkich doniesień ustnych i ok. 400 komunikatów posterowych.

Największym wyróżnieniem ECB2016 były honorowe patronaty Prezydenta RP, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz  JM Rektora Uniwersytetu jagiellońskiego.  Te patronaty w doskonały sposób ilustrowały znaczenie  biotechnologii w rozwoju gospodarki narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym programem naukowym ECB2016.

Dwie równorzędne Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacława Szybalskiego za rok 2014 otrzymują: dr n. med. Anna Florczak z Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz mgr Mirosław Śmietański z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Zwycięskie prace to:Miroslaw Smietanski, Maria Werner, Elzbieta Purta, Katarzyna H. Kaminska, Janusz Stepinski, Edward Darzynkiewicz, Marcin Nowotny, Janusz M. Bujnicki. Structural analysis of human 20-O-ribose methyltransferases involved in mRNA cap structure formation. Nature Communications. 2014 (5): 3004-3014 oraz Anna Florczak, Andrzej Mackiewicz, Hanna Dams-Kozlowska. Functionalized spider silk sheres as drug carriers for targeted cancer therapy. Biomacromolecules 15 (8): 2971-2981. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie podkreślamy, że sama nominacja do nagrody jest poważnym wyróżnieniem w karierze młodego naukowca. Pod tym linkiem mozna zapoznać się z pełną lista nominowanych osiagnięć. Gratulujemy!

The EPSO Briefing on EC Horizon 2020 Work Programmes 2016/17 has been published (19.10.2015) on the members’ only website*, replacing the briefing of September 2015. It contains all information for plant scientists in one document saving you 100 clicks and providing additional researched information e.g. success rates WP 2014 calls. NEW: We added ‘Hints from EPSO members and EC experts’ for preparing successful proposals to ERC, Marie-Curie and Societal Challenges. To assist you in describing the potential economic and societal impact in your proposal, EPSO is starting a ‘Fact and EU Policy Document Collection’ and welcome your contributions to add to this (hints for other members, fact and policy documents). All call text etc. is updated according to the OFFICIAL WP of the EC.

*Access to the members’ only website is restricted to Personal Members – free for people in our institutional members, for anybody outside a fee applies. Please contact EPSO to enrol as Personal Member or if you lost your access details.

 

Podkategorie