Komitet Biotechnologii PAN dostrzega potrzebę, aby Polska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie nowych technik molekularnych, zwłaszcza w odniesieniu do hodowli roślin (NBT - New Breeding Techniques), które w porównaniu do technik konwencjonalnych pozwalają na bardziej precyzyjne, a w szczególności szybsze i tańsze wprowadzanie zmian w genomach roślin i tym samym uzyskiwanie odmian o pożądanych cechach w krótszym czasie. Wykorzystanie NBT wprowadza nową jakość w stosunku do wykorzystywanych obecnie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, eliminując wiele rozwiązań, które choć bezpieczne dla konsumentów, budzą wiele emocji. Nowe osiągnięcia nauki skłoniły członków Komitetu do wyrażenia oficjalnego stanowiska w sprawie nowych technik inżynierii genetycznej, które zostało wysłane do najwyższych władz państwowych (Prezydent, Premier Marszałkowie Sejmu i Senatu, Ministrowie resortów rolnictwa, środowiska i nauki). Pełny tekst w załączeniu. Podobny wydźwięk ma również opublikowane przed tygodniem stanowisko Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (EASAC; European Academies Scientific Advisory Council) do przeczytania pod nastepującym linkiem: http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Statement_on_New_Breeding_Techniques_July_2015.pdf

Już za rok w Krakowie odbędzie się najważniejsze wydarzenie naukowe dla biotechnologów z tej części świata - European Congress on Biotechnology. Komitet Biotechnologii PAN jest współorganizatorem tego wydarzenia - Prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk objął kongres honorowym patronatem, a Prof. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego.

Właśnie uruchomiono stronę internetową tego wydarzenia: http://ecb2016.com/ - zapraszamy do rejestracji celem prenumeraty najświeższych wiadomości i uaktualnień.

Trwają konsultacje publiczne projektów ustawy i rozporządzeń związanych z GMO w Polsce. Poniżej poajemy bezpośrednie linki do wymienionych aktów prawnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Na dole opisu każdego projektu są zakładki pokazujące etap zaawansowania prac nad projektem - należy kliknać na zakładkę "konsultacje publiczne" i znaleźć odpowiedni plik do pobrania:

Projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272800

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym w roku 2014.

Info o nagrodach pod następującymi linkami: http://www.kbiotech.pan.pl/PL/component/content/article/65-uncategorised/127-nagrody-komitetu-biotechnologii-pan-im-prof-wacawa-szybalskiego oraz http://www.fpws.pl/index.php?p=nagrody

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO 31 LIPCA! - WYNIKI!!!

POZDRAWIAM SERDECZNIE,
Profesor EWA ŁOJKOWSKA

prezes zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego

W ślad za PAP informujemy o podpisaniu 6.02.2015 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przyjętej pod koniec listopada przez Sejm, nowelizacji ustawy o GMO. Nowelizacja ta zakłada zaostrzenie przepisów związanych z hodowlą i wykorzystaniem organizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. Komitet Biotechnologii PAN, podobnie jak wielu najwyższej klasy ekspertów, wielokrotnie zabierał głos ws. szkodliwości restrykcyjnych przepisów zawartych w tej ustawie dla rozwoju biogospodarki w Polsce i bezskutecznie prezentował je najwyższym organom państwowym. Nowela reguluje m.in. hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy zamkniętego użycia zmodyfikowanych genetycznie organizmów i mikroorganizmów.  Regulacja zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą "zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych".

Podkategorie