Uniwersytet Jagielloński i Towarzystwo Maxa Planck'a tworzą nowe zespoły badawcze "Max Planck Research Groups" pracujące w zakresie biofizyki, biologii molekularnej roślin i neurobiologii i rekrutuje młodych liderów i członków grup. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Szanowni Państwo,

zachęcam do zgłaszania kandydatów do Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą  pracę młodego polskiego badacza opublikowaną w czasopiśmie międzynarodowym.

Info o nagrodach pod następującymi linkami: http://www.kbiotech.pan.pl/PL/component/content/article/65-uncategorised/127-nagrody-komitetu-biotechnologii-pan-im-prof-wacawa-szybalskiego oraz http://www.fpws.pl/index.php?p=nagrody

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Aktualne losy tej ustawy można śledzić na stronach Sejmu RP pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2394.

Za niecałe 2 lata w Polsce, w Krakowie odbędzie się najważniejsze wydarzenie naukowe dla biotechnologów z tej części świata - European Congress on Biotechnology.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (link do zaproszenia na ECB17)  zaprezentowanyą na tegorocznym 16tym ECB w Edynburgu w Szkocji (link do strony ECB16).

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w ramach zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN  odbyła się dyskusja dotycząca udziału polskich naukowców w programie Horyzont 2020. W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Lech Michalczuk (zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach), prof. Janusz Bujnicki (członek Akademii Młodych Uczonych  z  Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), dr hab. Andrzej Dziembowski (członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN), mgr Anna Wiśniewska, zastępca Dyrektora ds. priorytetów horyzontalnych Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej). Prezentacje/konspekty ich wypowiedzi można znaleźć pod następujacym linkiem: http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii/aktualnoci-wydziau/2348-horyzont-2020-jak-zwiekszyc-poziom-naszego-sukcesu

Podkategorie