Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i Polska Federacja Biotechnologii byli patronami konferencji naukowej „Czerwona biotechnologia u podstaw bioekonomii”, która odbyła się 12 marca 2014 r. w Warszawie. Konferencja organizowana była podczas XVI Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2014.

Konferencja poświęcona była polskim sukcesom w biotechnologii, zagadnieniom diagnostyki molekularnej oraz społecznym, formalnym i prawnym aspektom biotechnologii. Zebranych powitała i wprowadziła w tematykę przewodnicząca konferencji dr Małgorzata Kęsik-Brodacka. Zebrani wśród których znaleźli się przedsiębiorcy, naukowcy, studenci oraz pracownicy administracji, mieli możliwość wysłuchania wykładów wygłoszonych przez ekspertów w dziedzinie biotechnologii:

The European Congress on Biotechnology is the leading conference for academic and industrial biotechnologists in Europe organised by the European Federation of Biotechnology. The 16th biennial event will take place in the beautiful and historic city of Edinburgh, Scotland from 13-16 July, 2014. For more information see congress web page: http://www.ecb16.com/ or special flyer.

Tłuszcze nienasycone występują naturalnie konfiguracji cis i trans. W naturalnych tłuszczach zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy izomery trans stanowią kilka % objętości tłuszczów. W znacznie większych ilościach występują one w wielu, choć nie wszystkich półsyntetycznie otrzymywanych stałych tłuszczach roślinnych. Istnieją liczne doniesienia naukowe, wskazujące na fakt, że częste spożywanie tłuszczów trans ma negatywny efekt na zdrowie, m.in. zwiększając stężenie LDL we krwi. W wielu krajach wprowadzono lub planuje się wprowadzenie obowiązku oznaczania na wszelkich produktach spożywczych informacji o zawartości w nich tłuszczów trans, a także ograniczeń ich maksymalnej zawartości do ilości spotykanych w produktach naturalnych. Jednym ze sposobów poprawy jakości tłuszczów roślinnych jest zastosowanie biotechnologii i odpowiednie modyfikowanie genomów roślin oleistych. Te i inne problemy z tłuszczami trans były przedmiotem warsztatów "Trans Fats", zorganizowanych przez Parlament Europejski 5.11.2013 r. w Brukseli. Zapraszamy do lektury materiałów z tego spotkania.

Korzystając z okazji, że Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (Politechnika  Łódzka; członek Komitetu Biotechnologii PAN) pełni zaszczytną funkcję ICGEB Liaison Officer oraz faktu, że KB PAN jest organizacją formalnie dedykowaną do współpracy z ICGEB przekazujemy informację o planach tej organizacji na najblizszy rok.

Polska jest już od kilkunastu lat pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB) w Trieste – New Delhi – Cape Town, i w zwiazku z tym pracownicy polskich instytucji mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez ICGEB oraz sponsorowanych przez tą organizację. Dotyczy to różnorodnych grantów i stypendiów, a w szczególności następujących programów naukowych ICGEB:

Jak poinformował przewodniczący Komitetu Sterujacego Programu STRATEGMED Prof. dr hab. Aleksander Nawrat, 11 marca 2014 r. na wniosek czterech komitetów naukowych PAN, dokonano zmian zakresów tematycznych w obszarach medycyny regeneracyjnej i onkologii. Jest to efekt wcześniejszych zabiegów, sesji naukowych, dyskusji i spotkań środowisk zrzeszonych w PAN, które doprowadziły do sprawczego spotkania  w dniu 31 października, w siedzibie Narodowego Centrum Badań I Rozwoju, w którym uczestniczyli przedstawiciele komitetu sterującego i naukowcy zgłaszający uwagi do tematyki badawczej ogłoszonych ubiegłym roku konkursów. Wśród zaproszonych osób znaleźli sie przedstawiciele Komitetów PAN: Biotechnologii – prof. dr hab. Józef Dulak, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej - prof. dr hab. Ryszard Słomski, oraz Komitetu Neurobiologii i Komitetu Nauk Neurologicznych PAN – prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik oraz dr hab. Leonora Bużańska.

Podkategorie