Kontrowersyjne badania profesora Seralini'ego nt. rzekomo rakotwórczej, odpornej na herbicyd kukurydzy GM NK603, które wzbudziły wielkie poruszenie i krytykę w świecie naukowym (pisaliśmy o nich rok temu) mają być usunięte z  czasopisma Food And Chemical Toxicology. Na podstawie dogłębnej analizy danych źródłowych eksperci stwierdzili, że ze względu na zbyt małą liczebność badanych zwierząt i dobór rasy przedstawione wnioski nie mają poparcia w wynikach. Jeżeli  prof. Seralini nie usunie swoich rewelacji osobiście, redakcja uczyni to samodzielnie zamieszczając odpowiedni, krytyczny komentarz. Więcej o aferze można przeczytać na stronie  Retraction Watch - http://retractionwatch.com/2013/11/28/controversial-seralini-gmo-rats-paper-to-be-retracted/.

 

Z przyjemnością informujemy, iż Kapituła Nagrody Komitetu Biotechnologii  PAN im Prof. Wacława Szybalskiego w składzie: Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – przewodnicząca Kapituły, prezes Zarządu Fundacji im. Profesora Wacława Szybalskiego, wice-przewodnicząca KB PAN, Prof. dr hab. Jacek Bigda, przedstawiciel Zarządu FPWS, Prof. dr hab. Józef Kur, przedstawiciel Zarządu FPWS, Dr hab. Marcin Filipecki, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Andrzej Okruszek, wi-ce przewodniczący KB PAN, Prof. dr hab. Anna Skorupska, przedstawiciel KB PAN, Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący KB PAN, podjęła decyzję, iż spośród 11 osób nominowanych (patrz niżej) Nagrodę Komitetu Biotechnologii  PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą oryginalną prace naukową, opublikowaną w roku 2012 przez młodego badacza, otrzymuje Pan dr Marcin Pieczyński z Zakładu Ekspresji Genów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację zatytułowaną “Down-regulation of CBP80 gene expression as a strategy to engineer a drought-tolerant potato”. Współautorami publikacji są:Waldemar Marczewski, Jacek Hennig, Jakub Dolata, Dawid Bielewicz, Paulina Piontek, Anna Wyrzykowska, Dominika Krusiewicz, Danuta Strzelczyk-Zyta2, Dorota Konopka-Postupolska, Magdalena Krzeslowska, Artur Jarmolowski i Zofia Szweykowska-Kulinska. Praca została opublikowana w Plant Biotechnology Journal (2012), pp. 1–11.  doi: 10.1111/pbi.12032

W ramach promocji laureata, dr Marcin Pieczyński miał okazję zaprezentować swoje wyniki na forum walnego posiedzenia Komitetu Biotechnologii 12.05.2014 r w siedzibie PAN w Warszawie. Z przyjemnością przedstawiamy pdf jego wykładu.

Laureatowi bardzo serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że komitet redakcyjny kwartalnika Komitetu Biotechnologii PAN "BioTechnologia" wybrał najlepszą pracę młodego polskiego naukowca opublikowaną w tym piśmie w 2012 r. Laureatką tzw. "małej" nagrody  im. Profesora Wacława Szybalskiego została Pani dr Dorota WIECZOREK, pierwsza autorka pracy "Phytotests as tools for monitoring the bioremediation proces of soil contaminated with diesel oil", opublikowanej w vol. 93(4) str. 431-439. Współautorami pracy są: E. KWAPISZ, O. MARCHUT-MIKOŁAJCZYK i  S. BIELECKI.

Gratulujemy!

 

W dniu 7.10.2013 w godzinach 10.30-12.30 w Auli im. Józefa Paczoskiego na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się wykłady otwarte profesorów Barbary Hohn i Thomasa Hohna ze Szwajcarii, w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”. Oboje zaproszeni goście to światowej sławy naukowcy specjalizujący się w biologii molekularnej i wirusologii roślin. Prof. Barbara Hohn pracuje w Instytucie Friedricha Mieschera w Bazylei, a prof. Thomas Hohn w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Bazylei.

Tytuły wykładów są następujące:

1. prof. Barbara Hohn: „Genetic and epigenetic responses of plants to stress”

2. prof. Thomasa Hohna: “Battles of viral small RNAs”.

W Pili na Filipinach 8 sierpnia doszło do aktu wandalizmu i zniszczenia doświadczeń polowych z odmianami zmodyfikowanego genetycznie tzw. Złotego Ryżu produkującego beta-karoten, czyli prowitaminę A. Doświadczenia były prowadzone przez naukowców z Międzynarodowego Instytutu Badań nad Ryżem (IRRI) z ramienia Filipińskiego Ministerstwa Rolnictwa jako część humanitarnego programu redukcji niedoboru witaminy A, który dotyka rocznie miliony osób, głównie dzieci w wieku 6 mies. do 5 lat oraz kobiety ciężarne prowadząc do licznych chorób, ślepoty i przedwczesnej śmierci. Planowane bezpłatne udostepnienie nasion odmian Złotego Ryżu rolnikom może znacznie poprawić sytuację zdrowotną tego rejonu świata.

Niszczenie doświadczeń naukowych przez nieświadomych i zwykle wynajętych wandali jest najgorszą formą dyskusji społecznej, cząsto niestety dotykającą doświadczenia z GMO. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego typu akcjom. Zachęcamy do lektury petycji protestacyjnej prof. Channa Prakash'a i ew. wsparcia oraz rozpowszechnienia. Poparcia tej petycji można dokonać na stronie - kliknij tutaj.

Pod koniec czerwca Naukowa Rada Doradcza Akademii Europejskich (EASAC; European Academies Scientific Advisory Council) przedłożyła Komisji Europejskiej raport nt. agrobiotechnologii - "Planting the future" (streszczenie). Raport przedstawia aktualną sytuację agrobiotechnologii na świecie i w Europie. W raporcie dobitnie stwierdzono, że Unii Europejskiej nie stać na rezygnację z inżynierii genetycznej, a biogospodarka to klucz do przyszłości. Podkreślono także, iż wykorzystanie roślin GM wpisuje się w zasady integrowanej produkcji, której jednym z najważniejszych celów jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zasadnicze zalecenia wynikające z tego raportu sformułowano jako konkluzje:

Podkategorie