PAN

Rozpoczęły się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!
Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym: https://wyborykomitety.pan.pl/

Ze względu na słabe rozpowszechnienie informacji o wyborach ponownie otwarto system wyborczy - do 6 grudnia. 

Można poprawiać swoje dane lub się zarejestrować. Rejestracje z 12-20 listopada są aktualne i nie wymagają żadnej akcji. Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany do komitetu). Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Logos 11apr2019

Rada UE (aktualna prezydencja Finlandii) skierowała do Komisji Europejskiej żądanie przeprowadzenia analizy statusu nowych technik genomowych wobec prawa unijnego i przygotowania propozycji ewentualnych zmian do 30.04.2021. Wątpliwości wiążą się np. z nieaktualną listą technik prowadzących do modyfikacji genetycznych, towarzyszącą starej i wciąż obowiązującej dyrektywie 2001/18/EC dot. GMO. Komitet Biotechnologii jest sygnatariuszem stanowiska i apelu otwartego ws. edytowania genomów roślin w reakcji na orzeczenie TSUE C-528/16 (poniżej przedstawiamy linki do treści tych stanowisk). Orzeczenie TSUE zaliczającege genomowo zedytowane rośliny do GMO, zmusza do przestrzegania skrajnie restrykcyjnego prawodawstwa, praktycznie uniemożliwiającego wykorzystywanie takich roślin w praktyce hodowlanej. Pojawiły się też poważne wątpliwości dotyczące możliwości egzekwowania prawa gdy mutanty klasyczne i wyedytowane rośliny są nierozróżnialne (np. jak zagwarantować równe traktowanie produktów z importu i wyprodukowanych w UE). Jako naukowcy musimy kontynuować akcję informacyjną skierowaną przede wszystkim do europarlamentarzystów, innych ważnych polityków oraz środowisk opiniotwórczych, uświadamiając negatywne skutki orzeczenia TSUE dla nauki, hodowli i produkcji roślinnej w Europie.

Szersze, popularno-naukowe omówienie zastosowania narzędzi edycji genomów w doskonaleniu odmian roślin uprawnych - Wacław Orczyk (2019) Edytowanie genomów roślin uprawnych. Nauka 4/2019, 35-46.

Tekst apelu w j. polskim [pdf] 

O apelu w Świecie Nauki - wrzesień 2019 [pdf] 

Tekst apelu w j. angielskim - tekst oryginalny [pdf]

Pełny tekst stanowiska naukowców europejskich ws. orzeczenia TSUE i lista sygnatariuszy [pdf]

MOŻESZ TAKŻE ZAGŁOSOWAĆ BY WESPRZEĆ BEZPIECZNE STOSOWANIE EDYCJI GENOMÓW ROŚLINNYCH

 

 

FPWS logo bio male

Z przyjemnością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego wraz z Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego przyznała trojgu studentów biotechnologii z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina) stypendia na 3-miesięczne staże w UG. Stypendia otrzymali: Dmytro Bratiichuk, Yurii Fedorko i Dariya Hertsyk. Studenci lwowscy staże z zakresu biotechnologii odbędą w wybranych laboratoriach Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w pierwszej połowie 2020 roku.

cell sggw ibb

We wrześniowym numerze prestiżowego czasopisma Cell ukazał się artykuł A Bacterial Effector Mimics a Host HSP90 Client to Undermine Immunity. Praca ta opisuje sprytną strategię patogennych bakterii, które wykorzystując niekanoniczny typ kinazy potrafią zneutralizować krytyczne dla odpowiedzi obronnej komórek gospodarza białko HSP90. Wyniki te uzyskano dzięki sprawnej współpracy dwóch grup polskich z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz grupy z Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas (USA). Rangę tych badań podkreślają opublikowane w Nature  oraz w Nature Plants komentarze wskazujące, zarówno na ich ważkość i nowatorstwo oraz na ich potencjał biotechnologiczny.

 

 

Rozpoczynają się wybory do komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023!

Dotyczy to także Komitetu Biotechnologii.

PAN

Harmonogram, instrukcje i akty prawne znajdują się na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

  1. Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym.
  2. System wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” (głosuję i mogę zostać wybrany) lub „nie chcę kandydować” (głosuję i nie chcę być wybrany).
  3. Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.
  1. Członkowie PAN oraz członkowie AMU nie muszą się rejestrować.

 

Podkategorie