KLASTER BIOGOSPODARKI

Celem utworzenua stowarzyszenia jest integracja i koncentracja środowiska naukowego i gospodarczego, działającego w obszarze biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej między-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną. Więcej infornacji na stronie www: http://klasterbio.pl/  i w ulotce (pobierz).

sektory

 

To największa światowa konferencja poświęcona biologii, uprawie i przetwórstwu ziemniaka, gdzie biotechnologia jest na pierwszym planie.eapr2020
Informacje dostępne pod linkiem: https://www.eapr2020.pl 
Ulotka w pdfie do pobrania tutaj.

POLECAMY!

W dniu 10 października 2019 obyła się w Forcie Sokolnickiego na terenie Cytadeli uroczysta Gala polskiej edycji programu „For Women in Science”. Stypendia programu  „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” uzyskało sześć utalentowanych badaczek.

LOreal WiS

O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych. Wszystkie stypendystki, oprócz stypendiów L’Oréal otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Roczne stypendia przyznawane są przyznawane kobietom-naukowcom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej. Pięć spośród tegorocznych stypendystek prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biotechnologii.

Jeśli chcesz by również w Europie mutanty CRISPR pomogły ograniczyć użycie pestycedów - ZAGŁOSUJ!

Jeśli chcesz by rośliny lepiej sobie radziły ze zmianą klimatu - ZAGŁOSUJ!

Niech rolnictwo europejskie opiera się na wiedzy!

 Mutanty CRISPR nie powinny podlegać tym samym przepisom co organizmy z obcymi genami, bo wszystkie uprawiane odmiany roślin to mutanty!

GŁOSUJ! 

GSP crops matter

 

Ściągnij nowy poster!!!

Jeśli przemawia do Ciebie apel naukowców (3 aktualności poniżej) i również uważasz, że odmiany roślin uprawnych powstałe w wyniku edycji genomu powinny być wyłączone z przepisów dotyczących GMO (tak jak dużo mniej precyzyjne mutacje "konwencjonalne"), to zagłosuj w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej  - "Grow Scientific Progress - Crops matter!" (ew. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000012). Naukowcy w USA, Rosji, Chinach,  Indiach i wielu innych krajach mogą stosować narzędzia edycji genomów do doskonalenia odmian roślin uprawnych - w Europie nie!

Zebranie 1 mln głosów w całej Europie (próg dla Polski to 38 250 głosów) spowoduje, że Komisja Europejska będzie musiała się tym zająć. Młodzi inicjatorzy zaproponowali konkretne zmiany w dyrektywie UE dot. GMO (2001/18/EC) wyłączające rośliny otrzymane takimi metodami jak CRISPR z dyrektywy GMO. Jest doskonała odpowiedź na apel naukowców. GŁOSUJCIE!

Podkategorie